วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555

การดนตรีในโลกทิพย์ - Anthony Borgia ศิริ พุธศุกร์ แปล ตอนที่ ๑


บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ โลกทิพย์ภาค ๑ แปลโดย ศิริ พุธศุกร์ ได้กล่าวถึงการดนตรีในโลกทิพย์ หรือโลกสวรรค์ ของเหล่าวิญญาณ - ชีวิตหลังความตายนั้นว่า

การดนตรีเป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งประการหนึ่งในโลกทิพย์ ดังนั้นเพื่อเป็นการเปลี่ยนอารมณ์และขัดจังหวะไว้ ก่อนที่เราจะไปเยี่ยมเยียนภูมิที่ต่ำกว่าโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง เอ็ดวินจึงตกลงใจที่จะพาเราไปชมกิจการดนตรีของโลกทิพย์เสียก่อน

เราได้ไปพบกับตึกที่จัดไว้เฉพาะสำหรับเรื่องการดนตรีนี้ เป็นตึกที่กว้างขวางใหญ่โตมาก สำหรับข้าพเจ้านั้น เมื่อครั้นยังเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดนตรีเท่าใดนัก จึงมีความรู้ทางด้านนี้น้อยสักหน่อย แต่เมื่อว่าโดยจิตใจแล้ว ข้าพเจ้ามีนิสัยชอบทางนี้อยู่เหมือนกัน

ส่วนมากที่เห็นภายในตึกนั้นก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักวิชาทั้งสิ้น  แสดงว่าชาวโลกทิพย์มีรสนิยมในทางดนตรีกันเป็นส่วนมากเพียงใด แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าทุกคนที่นี่จะสาละวนเล่นดนตรีอย่างหามรุ่งหามค่ำเช่นนั้นไม่  ทั้งนี้เป็นไปตามหลักที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่า ที่นี่ทุกคนมีอิสระเสรีภาพที่จะทำงานที่ตนเองชอบได้อย่างเต้มที่ และเมื่อทำแล้วจะพักผ่อน หรือเลิดทำเมื่อใดก็ได้

แต่มีความจริงอย่างหนึ่งว่าคนส่วนมากแม้จะมิใช่นักดนตรีโดยตรง ก็มีนิสัยชอบในทางด้านนี้แฝงอยู่ในส่วนลึกของจิตใจไม่มากก็น้อย ข้าเจ้าเองก็เป็นหนึ่งในบุคคลหนึ่งที่กล่าวมานี้  ส่วน "รูธ" นั้น มีความสนใจเรื่องนี้มากกว่าข้าพเจ้า และเข้าถึงหนังสือตำราต่างๆ ได้ดีกว่าข้าเจ้าเป็นอันมาก

ในตัวตึก ณ ห้องดังกล่าวเป็นห้องสมุดบรรจุหนังสือวิทยาการเกี่ยวกับดนตรีไว้มากมาย ตลอดจนถึงงานประพันธ์ดนตรีที่เขียนเมื่อครั้งอยู่บนโลกมนุษย์ และผู้ประพันธ์ได้ผ่านเข้ามาสู่โลกนี้แล้ว ส่วนมิได้เข้ามาอยู่ในโลกนี้ก็ใช่น้อยเหมือนกัน กล่าวได้ว่างานชิ้นเอกของนักประพันธ์ทั้งหลายในโลกมนุษย์ ปรากฏอยู่ในโลกนี้ด้วยเหมือนกัน

มีความจริงที่น่าสนใจอยู่ประการหนึ่งคือ เมื่อนักประพันธ์ดนตรีเข้ามาสู่โลกนี้แล้ว ทุกท่านก็อดไม่ได้ที่จะต้องมาแก้ไข และเปลี่ยนแปลงบทประพันธ์ของตนให้ดียิ่งขึ้นไปปเสมอ อนึ่งยังมีหนังสือประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการดนตรีมาต้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ลงมาอีกด้วย ซึ่งทำให้เราได้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้า และวิวัฒนาการของดนตรีลงมาเป็นลำดับ

ที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้ว ณ ที่นี้เป็นที่รวมของหนึงสือวิทยาการประวัติศาสตร์ และงานประพันธ์ดนตรีทั้งหลายนั้น  ใคร่ขอกล่าวเพิ่มเติมไว้ด้วยว่าเป็นการรวบรวมไว้อย่างสมบูรณ์จริงๆ ทั้งนี้เพราะหนังสือก็ดี หรืองานการประพันธ์ก็ดีที่หาได้แสนยากในโลกมนุษย์ โดยจะเป้็นเพราะความเก่าแก่ หรือมีอยู่น้อยชิ้นอย่างไรก็ตาม หนังสือและงานเหล่านี้จะมีอยู่ ณ ที่นี่อย่างสมบูรณ์ นอกจากนั้นหนังสือและงานประพันธ์ที่มีค่าสูง และเป็นที่หวงแหนยากที่คนสามัญจะจับต้องได้ในโลกมนุษย์นั้น

ณ ที่นี่ทุกคน ทีสิทธิ์เสมอกันที่จะค้นคว้าอย่างเสรี การศึกษาก็จะกระทำได้โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำให้ความสว่างอยู่ตลาดเวลา  ทั้งนั้นทางด้านทฤษฏีและปฏิบัติ  โดยมิต้องเกรงว่าท่านผู้มีชื่อเสียงและความชำนาญเป็นยอดเยี่ยมนี้จะรู้สึกรังเกียจ หรือเห็นเป็นการต่ำต้อยแต่ประการใด ที่จะมาสอนเรื่องทั่วไปแก่ทุกท่านที่สนใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น