วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Johnny Cash - Hurt : แปล - เจ็บปวดI hurt myself today

to see if I still feel
I focus on the pain
the only thing that's real
the needle tears a hole
the old familiar sting
try to kill it all away
but I remember everything
what have I become?
my sweetest friend
everyone I know
goes away in the end
you could have it all
my empire of dirt

I will let you down
I will make you hurt

I wear this crown of thorns
on my liar's chair
full of broken thoughts
I cannot repair
beneath the stain of time
the feelings disappear
you are someone else
I am still right here
what have I become?
my sweetest friend
everyone I know
goes away in the end
you could have it all
my empire of dirt

I will let you down
I will make you hurt

if I could start again
a million miles away
I would keep myself
I would find a way

.....................................................................................

มันเจ็บปวดอีกแล้ว
ฉันเห็นและยังรู้สึกได้
เฝ้าเค้นความเจ็บปวด
มันคือสิ่งเดียวที่เป็นความจริง
เหมือนเข็มทิ่มแทงน้ำตาเล็ด
ความเจ็บปวดรวดร้าว ที่คุ้นเคย
ฉันพยายามกำจัดมันออกไป
และยังจำได้ดีกว่าเดิม

แล้วไงหละ
เพื่อนรัก...
ทุกคนที่เคยรู้จัก
ต่างหายลับ เลือนไป 
ทุกคนล้วนพึ่งไม่ได้ 
หัดดูเอาไว้ 
นี่แหละ คือโลกแห่งความโสมม

ฉันจะดึงเธอลง 
ลงสู่ห้วงแห่งความเจ็บปวด
ฉันสวมมงกุฏดอกหนาม
ภาคภูมิในบัลลังก์อันหลอกลวง
มันฟุ้งฟ่องบ้าบอ ไม่สมประกอบ
ฉันบ้าเพ้อไร้ซึ่งสติ
เจื่อคราบอดีตแสนสกปรก
ไร้ซึ่งความรู้สึก
และไม่รู้ว่าตัวเองคือใคร

ฉันยังคงอยู่ตรงนี้
และจะเป็นอะไรดีหละ?
เพื่อนรัก....คนรู้จัก
ไปตายไหนกันหมด
ใครก็เป็นเหมือนฉันได้
เพราะมันคือโลกแห่งความโสมมของฉัน
ฉันจะดึงเธอลง 
ลงสู่ห้วงแห่งความรวดร้าวทรมาน

ถ้าสามารถเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง?
บนเส้นทางอันแสนไกล
ฉันจะ ...
ฉันจะระวังมากกว่านี้
และก็คงหาทางออกเจอ 


2 ความคิดเห็น: