วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

แนวทางการปฏิบัติสู่พุทธมหายาน - พระแม่ตารา

บทนำ 

เกี่ยวกับการปฏิบัติแบบ "พระโพธิสัตว์ตารา" หนทางแห่งการรู้แจ้งที่ 12 ภูมิ หรือพื้นที่แห่งการรู้แจ้งที่สามารรถตอบสนอง เติมเต็มความปรารถนาของมนุษย์ ตาราคือภาคหนึ่งของการประกาศปฐมเมตตาแห่งหมู่พระพุทธจำนวน ๓ ครั้ง และยังเป็นพระโพธิสัตว์แห่งความสำเร็จ และการรู้แจ้ง 

(เดี๋ยวมาเขียนต่อนะคะ )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น