วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Within You'll Remain - Tokyo Square แปลโดย เอมิลี่

Within You'll Remain - Tokyo Square


Facing the world with the empty heart 
I could disappear into the dark 
And you were the one 
and you were the who 
could make my dreams come true 
My dear, it's you 

When you're not around 
My heart stood still 
Within you'll remain and always will 
Illusion says there is another man 
who would interfere into my plan 

Wao Ai Ni, I love you 
Wao Ai Ni, I need you 
More than I ever did anyone 
I've never felt like this before 

Wao Ai Ni, I want you 
Wao Ai Ni, I need you 
We could be two lovers from the past 
And the future is our chance 

When you're not around 
My heart stood still 
Within you'll remain and always will


หากไม่มีรัก คงยากจะยืนหยัดอยู่บนโลกนี้
ฉันคงต้องตรม ซมอยู่กับความมืดมิด
เพราะเธอคือชีวิต ให้ฝันแนบชิด 
กลายเป็นจริง เพราะเธอ 


เมื่อใดเธอห่างหาย จิตใจฉันเสมือนหยุดนิ่ง
แต่บางสิ่งคงประวิง คิดถึงเธออยู่มิวาย
ภาพลวงตาลาซ่อนหาย 
หวงชายใด ซ้อนรัก แทรกสัมพันธ์


หว่อ อาย หนี่ - ฉันรักเธอ
หว่อ อาย หนี่ - ฉันต้องการเธอ
รักมากกว่าใครๆ ที่เคยรัก
รักแบบไม่เคยรู้สึกรักมาก่อนหว่อ อาย หนี่ - ฉันต้องการเธอ
หว่อ อาย หนี่ - ฉันปรารถนาเธอ
มันคือพรหมลิขิตจากชาติปางก่อน
และชาตินี้จะขอเพียงโอกาสได้แค่รักเธอเมื่อใดเธอห่างหาย จิตใจฉันเสมือนหยุดนิ่ง
แต่บางสิ่งคงประวิง คิดถึงเธออยู่มิวาย.......

1 ความคิดเห็น: