วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2555

Portishead - Roads ; แปลโดย เอมิลี่


Oh, can't anybody see,
We've got a war to fight,
Never found our way,
Regardless of what they say.

How can it feel, this wrong,
From this moment,
How can it feel, this wrong.

Storm,
In the morning light,
I feel,
No more can I say,
Frozen to myself.

I got nobody on my side,
And surely that ain't right,
Surely that ain't right.

Oh, can't anybody see,
We've got a war to fight,
Never found our way,
Regardless of what they say.

How can it feel, this wrong,
From this moment,
How can it feel, this wrong.

How can it feel this wrong,
From this moment,
How can it feel, this wrong.

Oh, can't anybody see,
We've got a war to fight,
Never found our way,
Regardless of what they say.

How can it feel, this wrong,
From this moment,
How can it feel, this wrong.


คงไม่มีใครสังเกต เห็น 
ว่าสงคราม การต่อสู้ที่เกิดขึ้น 
ปราศจากซึ่ง หนทาง
คะนึงถึง ถ้อยคำ อะไรที่เคยว่าไว้ 

จะรู้สึกได้อย่างไร  ว่าผิด 
จาก ณ ตอนนี้ 
จะรู้สึกได้อย่างไร  ว่าผิด 

พายุ  ณ เช้าตรู่สว่างใส
ฉันรู้
คงไม่มีอะไรที่ต้องพูด...
ตัวที่แข็งทื่อยังกะแช่เย็น 

ไม่มีใครในใจฉัน ไม่มี 
ใช่ ไม่มันไม่ควรเป็นอย่างนี้
ไม่มันไม่ควรเป็นอย่างนี้

โอววส์ ไม่มีใครเข้าใจฉัน
มันคือสงครามเย็นระหว่างความสัมพันธ์
สงครามที่ไม่มีข้อยุติ
ลืมซึ่ง ถ้อยคำ อะไรที่เคยว่าไว้ 

จะรู้สึกได้อย่างไร ว่าพลาด
ณ จากนี้ 
จะรู้สึกได้อย่างไร ว่าพลาด

(ดนตรี)

จะรู้สึกได้อย่างไร ว่าพลาด
ณ จากนี้ 
จะรู้สึกได้อย่างไร ว่าพลาด


ช่วยบอกฉันหน่อย 
ได้โปรด ช่วยบอกฉันที 

จะรู้สึกได้อย่างไร ว่าพลาด
ณ จากนี้ 
จะทำอย่างไร ?


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น