วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Lana Del Rey - Gods and Monsters ผีสาง เทวดา"Gods & Monsters"

In the land of Gods and Monsters
I was an angel
Living in the garden of evil
Screwed up, scared, doing anything that I needed
Shining like a fiery beacon

You got that medicine that I need
Fame, liquor, love, give it to me slowly
Put your hands on my waist do it softly
Me and God, we don't get along, so now I sing

No one's gonna take my soul away
Living like Jim Morrison
Heading towards a fucked up holiday
Motel, sprees, sprees, and I'm singing

Fuck yeah, give it to me
This is heaven
What I truly want
Is innocence lost?
Innocence lost?

In the land of Gods and Monsters
I was an angel
Looking to get fucked hard
Like a groupie incognito
Posing as a real singer
Life imitates art

You got that medicine that I need
Dope, shoot it up, straight to the heart please
I don't really wanna know what's good for me
God's dead, I said 'Baby that's alright with me'

No one's gonna take my soul away
Living like Jim Morrison
Heading towards a fucked up holiday
Motel, sprees, sprees, and I'm singing

Fuck yeah, give it to me
This is heaven
What I truly want
Is innocence lost?
Innocence lost?

When you talk, it's like a movie and you're making me crazy
'Cause life imitates art

If I get a little prettier, can I be your baby?
You tell me life isn't that hard

No one's gonna take my soul away
Living like Jim Morrison
Heading towards a fucked up holiday
Motel, sprees, sprees, and I'm singing

Fuck yeah, give it to me
This is heaven
What I truly want
Is innocence lost?
Innocence lost? 

 ในดินแดนแห่งเทพเจ้า และเหล่าปีศาจ
ฉันคือนางฟ้า
อาศัยอยู่ในสวนแห่งผีสาง
คร่ำครวญ โหยหวนล่าตัณหา
เปล่งประกายแผดเผาด้วยโลภะอย่างดียวดาย

เธอมียาที่รักษาฉันได้
ให้ฉันช้าๆ ... ด้วยรัก เกียรติยศ สุรา และรื่นเริง
โอบประคองเอวฉัน ทำมัน ช้า ช้า
ฉัน พระเจ้า เราไปกันไม่ได้ไกล ฉันสดุดี

เอาฉัน ทำกับฉันสิ 
นี่คือสรวงสวรรค์
อะไรหรือที่ต้องการ?
เป็นความผุดผ่องที่หายไป
ปราศจากความบริสุทธิ์ 

 ในดินแดนแห่งเทพเจ้า และเหล่าปีศาจ
ฉันคือนางฟ้า
มองหาความระยำ 
มั่วเอากับคนที่ไม่รู้จัก 
ในฐานะของศิลปิน
ชีวิตมันคือศิลปะ 

 เธอมียาที่รักษาฉันได้
ซดเข้าไป ฉีดเข้าเส้น ทิ่มแทงยังใจฉันได้โปรด
ไม่อยากรู้ สนใจอะไรหรือแสนดีกับฉัน
อนิจจาพระเจ้าตายห่า โอ๋ ไม่เป็นไรมีฉันเป็นเพื่อน

ไม่มีใครนำพาจิตวิญญาณฉันเลย
ชีวิตก็ดั่ง Jim Morrison
มุ่งหน้าสู่วันหยุดสุดระยำ
ม่านรูด กรุบกริบ กรุบกริบ ฉันสดุดี

เอาฉัน ทำกับฉันสิ 
นี่คือสรวงสวรรค์
อะไรหรือที่ต้องการ?
เป็นความผุดผ่องที่หายไป
ปราศจากความบริสุทธิ์ 

เวลาเธอพูดชีวิตเหมือนดั่งละคร ทำฉันเกือบบ้า
เพราะ ชีวิตมันคือศิลปะ 

ไม่มีใครนำพาจิตวิญญาณฉันเลย
ชีวิตก็ดั่ง Jim Morrison
มุ่งหน้าสู่หยุดหยุดสุดระยำ
ม่านรูด กรุบกริบ กรุบกริบ ฉันสดุดี

เอาฉัน ทำกับฉันสิ 
นี่คือสรวงสวรรค์
อะไรหรือที่ต้องการ?
เป็นความผุดผ่องที่หายไป
ปราศจากความบริสุทธิ์1 ความคิดเห็น: