วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Mul Mantra by Snatam Kaur แปล
Ek On Kar
Sat Nam
Kartaa Purkh Nirbhao Nirvair

Akaal Moorat
Ajoonee, Saibhang, Gur Prasaad

Aad Sach, Jugaad Sach
Hai Bhee Sach, Nanak Hosee Bhee Sach
Nanak Hosee Bhee Sach

Ek On Kar
Sat Nam
Kartaa Purkh Nirbhao Nirvair

Akaal Moorat
Ajoonee, Saibhang Gur Prasaad

Aad Sach, Jugaad Sach
Hai Bhee Sach, Nanak Hosee Bhee Sach
Nanak Hosee Bhee Sach


อีกหนึ่งผู้สร้าง, สัจจธรรม คือชื่อของเขา
กรรมของทุกสิ่ง 
ความกล้าหาญ - ไม่ผู้พยาบาท - ไม่ดับ - ไม่เกิด
สู่ปัญญา ท่านคุรุ ประสิทธิ์จิตพิตรอันลึกซึ้ง
สัจธรรมแห่งการเริ่มต้น ของทุกคน
ความจริงแท้เสมอ Oh Nanak
และตลอดไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น