วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

Alan / 久遠の河 River Of Eternity - Thai Lyrics
alan – River Of Eternity
Lyrics: Matsui Goro
Music: Iwashiro Taro
Already, the sound of the wind
Echoes there
Yes, everyone
Sows a new seed
An old poem is spoken
In the ruins of that cliff
Oh waves
Smashing the shore
What are you still
Lamenting?
The names
Of those who have left
Shall never vanish
If I embrace
And accept
My sorrow now
The light will shine again
Beyond my tears
I’ll let my heart flow
With the vast river’s current
Even if it’s all a dream
Like the moon dancing on the water
I can live my life
No matter what happens
Maybe one day
My pain
Will be rewarded with love
Please tell me
Why is strife a way of life?
Please answer me
This bond asks the question
Though the same sky is everywhere
Sometimes the clouds are wounded
And call forth rain
Until the light shines again
Beyond my tears
I’ll let my heart flow
With the vast river’s current
Even if it’s all a dream
Like the moon dancing on the water
I’ll live my life
On this distant pathทุกอย่างยังดำเนินไปเสมอ เสียงแผ่วของสายลม
เสียงก้องสะท้อนแว่วผ่าน
และ ทุกสิ่ง

ทุกสิ่งเริ่มต้น เติบโต จากเมล็ด 
อีกหนึ่งบทกวียังขับขาน
ท่ามกลางซากหน้าผาปรัก ต้านตระหง่าน

คลื่นซัดกระเซ็น สาดละอองชุ่มผืนทราย
ใยเจ้ายังเศร้าโศก

ใครหนอชั่งลืมเจ้า 
ใช่จะหายช้า... ช้า ไป
ตราบยังที่ฉันโอบกอด แนบอิง
บรรเทาความโศกตรม

แสงแดดยังทอแสงอุ่นยามเช้าเสมอ 
หลังค่ำคืนแห่งหยาดน้ำตา 
ระเหยไปตามเส้นทางน้ำค้าง
เหมือนตื่นจากภวังค์นิทรา

ดั่งพระจันทร์หยอกล้อเปลวคลื่นทะเลใส
ชีวิตงดงามเคลื่อนย้ายเฉกจันทร์
วัฎจักร อนิจจังหมุนเวียน 

สักวันความเจ็บปวด
จะตอบแทนผลซึ่งจงรัก

โปรดเอ่ย ใยเส้นทางนี้ถึงยากลำบาก
โปรดให้ทางสว่างเหมือนแสงตะวันส่อง
สาดจ้าผ่านพัธนาการอันมืดมิด

เฉกฟ้ามืดคลึ้มในฤดูฝน
เฝ้ารออาทิตย์ส่องย่างคิมหันต์

แสงแดดยังทอแสงอุ่นยามเช้าเสมอ 
หลังค่ำคืนแห่งหยาดน้ำตา 
ระเหยไปตามเส้นทางน้ำค้าง
เหมือนตื่นจากภวังค์นิทรา

ดั่งพระจันทร์หยอกล้อเปลวคลื่นทะเลใส
ชีวิตงดงามเคลื่อนย้ายเฉกจันทร์
ฉันยังเปรมชีวา ชีวิต
ถึงแม้จะค่อยๆ ลิบตา ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น