วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

แสงแห่งพระผู้เป็นเจ้า


แสงศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าอยู่เหนือคุณ รอบตัวคุณ ในตัวคุณ ร่างการคุณเสมือนเครื่องดนตรีในการทอแสงส่องประกายให้โลกงามจากพระเจ้าสู่ความเป็นนิรันดร์ เป็นภาระกิจจาดเบื้องบนในการช่วยเหลือ เราต่างเป็นเครื่องมือของพระองค์ท่านในการสร้างสรรค์โลกงาม บนเส้นทางที่ถูกเลือก คือนักรบแห่งแสงสว่าง Rev. Ana Jones

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น