วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

"Summertime Sadness" ฤดูร้อน แสนเศร้า


"Summertime Sadness"
Kiss me hard before you go
Summertime sadness
I just wanted you to know
That, baby, you're the best

I got my red dress on tonight
Dancing in the dark in the pale moonlight
Done my hair up real big beauty queen style
High heels off, I'm feeling alive

Oh, my God, I feel it in the air
Telephone wires above are sizzling like a snare
Honey, I'm on fire, I feel it everywhere
Nothing scares me anymore

(1, 2, 3, 4)

Kiss me hard before you go
Summertime sadness
I just wanted you to know
That, baby, you're the best

I've got that summertime, summertime sadness
S-s-summertime, summertime sadness
Got that summertime, summertime sadness
Oh, oh, oh

I'm feelin' electric tonight
Cruising down the coast goin' 'bout 99
Got my bad baby by my heavenly side
I know if I go, I'll die happy tonight

Oh, my God, I feel it in the air
Telephone wires above are sizzling like a snare
Honey, I'm on fire, I feel it everywhere
Nothing scares me anymore

(1, 2, 3, 4)

Kiss me hard before you go
Summertime sadness
I just wanted you to know
That, baby, you're the best

I've got that summertime, summertime sadness
S-s-summertime, summertime sadness
Got that summertime, summertime sadness
Oh, oh, oh

I think I'll miss you forever
Like the stars miss the sun in the morning sky
Later's better than never
Even if you're gone I'm gonna drive (drive, drive)

I've got that summertime, summertime sadness
S-s-summertime, summertime sadness
Got that summertime, summertime sadness
Oh, oh, oh

Kiss me hard before you go
Summertime sadness
I just wanted you to know
That, baby, you're the best

I've got that summertime, summertime sadness
S-s-summertime, summertime sadness
Got that summertime, summertime sadness
Oh, oh, ohจูบฉันแล้วจงไปตายซะ 
นี่คือบทโศกของฤดูร้อน
เพียงอยากให้เธอได้ทราบ
ที่รัก คุณเลิศ เพลิศแพร้ว

คืนนี้จะใส่ชุดราตรีสีแสดแดง 
เต้นแร้งแกล้งจันทร์เหี่ยวให้เซียวซีด
ฉันเกล้าผมง้วยงามงอน
ร่อนส้นสูง เต้นตีนเปล่าเปลือย

โอ้ พระเจ้า มันยอดมาก
สายลิงค์ต่อตรงลั่นระรัวดังสายเข้า
ที่รักฉันเครื่องร้อน เร่าร้อนทั่วร่าง
ไม่ ณ จุดนี้ ฉันไม่กลัวอะไรอีกแล้ว
1 2 3 4

จูบฉันแล้วจงไปตายซะ 
นี่คือบทโศกของฤดูร้อน
เพียงอยากให้เธอได้ทราบ
ที่รัก คุณเลิศเพลิศแพร้ว

สะ สะ สัมผัสฤดูร้อน ฤดูร้อนอันแสนเศร้า
สะ สะ สัมผัสฤดูร้อน ฤดูร้อนอันแสนเศร้า
ก็ ก็ กอดฤดูร้อน ฤดูร้อนอันแสนเศร้า
โอ โอววว

ฉันฟินเหลือเกินคืนนี้
ฟินเหมือนเหยียบคันเร่ง ๙๙ ไมล์ ต่อชั่วโมง
รัดชู้รักในสรวงสวรรค์
โอ ถ้าฉันถึง คงได้นอนตายตาหลับคืนนี้

โอ พระเจ้า มันยอดมาก
สายลิงค์ต่อตรงลั่นระรัวดังสายเข้า
ที่รักฉันเครื่องร้อน เร่าร้อนทั่วร่าง
ไม่ ณ จุดนี้ ฉันไม่กลัวอะไรอีกแล้ว
1 2 3 4

จูบฉันแล้วจงไปตายซะ 
นี่คือบทโศกของฤดูร้อน
เพียงอยากให้เธอได้ทราบ
ที่รัก คุณเลิศเพลิศแพร้ว

สะ สะ สัมผัสฤดูร้อน ฤดูร้อนอันแสนเศร้า
สะ สะ สัมผัสฤดูร้อน ฤดูร้อนอันแสนเศร้า
ก็ ก็ กอดฤดูร้อน ฤดูร้อนอันแสนเศร้า
โอ โอววว

ฉันคงระลึกถึงคุณตลอดไป
เหมือนแสงดาวสุดท้ายละทิ้งท้องฟ้ายามตะวันสาด
อาจจะสายไปแต่ก็ดีกว่าไม่เลย 
ถึงแม้เธอจะลาจาก ฉันก็จะเดิน เดิน ต่อไป

ฉันผ่านฤดูร้อน ฤดูร้อนอันแสนเศร้า
ซะ ซะ สำ เมอร์ ทายม์ สำ เมอร์ ทายม์ แสรด เนส
มันคือฤดูร้อน ฤดูร้อนอันแสนเศร้า
โอ โอววว

จูบฉันแล้วจงไปตายซะ 
นี่คือบทโศกของฤดูร้อน
เพียงอยากให้เธอได้ทราบ
ที่รัก คุณเลิศเพลิศแพร้ว

ฉันผ่านฤดูร้อน ฤดูร้อนอันแสนเศร้า
ซะ ซะ สำ เมอร์ ทายม์ สำ เมอร์ ทายม์ แสรด เนส
มันคือฤดูร้อน ฤดูร้อนอันแสนเศร้า
โอ โอววว

1 ความคิดเห็น:

  1. เริ่ดคร๊า เริ่ดตรงที่ 'จูบฉันแล้วไปตายซะนี่แหล่ะ' :) + ;)

    ตอบลบ