วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

compassion is a verb.― Thich Nhat Hanh


แค่มีความกรุณาปราณี แค่นี่ก็ประเสริฐแล้ว

“The past is gone, the future is not yet here, and if we do not go back to ourselves in the present moment, we cannot be in touch with life.” 
― Thich Nhat Hanh

อดีตนั้นผ่านพ้น อนาคตยังไม่มาถึง ถ้าเราไม่ลองย้อนมองกลับมาดูใจตัวเอง ไร้สติชีวิต ก็ไร้ซึ่งชีวา

― Thich Nhat Hanh

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น