วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

อนุภาคแห่งจิต


อนุภาคแห่งการเกิด ทั้งการวนเวียนของอิเล็กตรอนที่เป็นส่วนลบ ฉันนั้นความทุกข์จะวนเวียนความสุขเสมอ และคอยคุมความสุขให้เสถียร(อุุเบกขา) หากไม่สมดุลกันแล้ว พลังงานก็จะกระจายออกมาข้างนอก สามารถเป็นที่ + และ - ด้วยเรื่องของอนุภาค หากประจุใดประทุออกมา มนุษย์ก็จะแสดงส่วนของอานุภาคนั้นออกมา เกิดเป็นอารมณ์ ความรู้สึกต่างๆ ออกมา ก่อนที่จะกลับสู่สภาพสมดุลเหมือนเดิม ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น