วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Françoise Hardy - Le Temps de l'Amour : TIME TO LOVE แปล ถึงเวลารัก

French:
LE TEMPS DE L'AMOUR

C'est le temps de l'amour, 
Le temps des copains et de l'aventure
Quand le temps va et vient, 
On ne pense a rien malgre ses blessures
Car le temps de l'amour
C'est long et c'est court, 
Ca dure toujours, on s'en souvient

On se dit qu' a vingt ans on est le roi du monde, 
Et qu' éternellement il y aura dans nos yeux
Tout le ciel bleu

C'est le temps de l'amour, 
Le temps des copains et de l'aventure
Quand le temps va et vient, 
On ne pense a rien malgre ses blessures
Car le temps de l'amour
Ca vous met au coeur
Beaucoup de chaleur et de bonheur

Un beau jour c'est l'amour et le coeur bat plus vite, 
Car la vie suit son cours
Et l'on est tout heureux d'etre amoureux

C'est le temps de l'amour, 
Le temps des copains et de l'aventure
Quand le temps va et vient, 
On ne pense a rien malgre ses blessures
Car le temps de l'amour
C'est long et c'est court, 
Ca dure toujours, on s'en souvient.


English:

TIME TO LOVE

It's time to love,
Time for friends and adventure.
When the time comes and goes,
Can not think of anything despite his injuries.
For the love of time
It is a long and short
It lasts forever, it will be remembered.

It is said that twenty years it is the king of the world
And there will be eternally in our eyes
All the blue sky.

It's time to love,
Time for friends and adventure.
When the time comes and goes,
Can not think of anything despite his injuries.
For the love of time
It puts you in the heart
Much warmth and happiness.

One day it's love and the heart beats faster,
Because life goes on
And we are quite happy to be in love.

It's time to love,
Time for friends and adventure.
When the time comes and goes,
Can not think of anything despite his injuries.
For the love of time
It is a long and short
It lasts forever, it will be remembered.

1962
Wes Anderson, "Moonrise Kingdom", trailer 2012


ถึงเวลารัก


มันถึงเวลาแล้วที่จะ "รัก"
ถึงเวลาสำหรับมิตรภาพ และความหวาดเสียว
เวลานั้นไหลดั่งวารี 
ไม่ไหวที่จะมัวนั่งคิดถึงความรวดร้าวที่เขาทำ
แด่ความรักเซ่นเวลา
มันดูเหมือนยาวแต่ก็สั้น
อมตะนิรันดร์ พอที่จะไม่ลืม


นั่นสิมันก็จะ 20 ปี แห่งการเป็นจ้าวโลก
และเป็นนิรันดร์นิจในสายตาเรา
กระจายเต็มฟ้าใส


มันถึงเวลาแล้วที่จะ "รัก"
ถึงเวลาสำหรับมิตรภาพ และการผจญภัย
เมื่อมันมาแล้วก็ไป
ไม่ไหวที่จะมัวนั่งคิดถึงความรวดร้าวที่เขาทำ
สำหรับช่วงเวลาแห่งรัก
สถิตย์อยู่ ณ กลางหทัย
สุดสุขสันต์ และหรรษา


สัมผัสลิ้มซึ่งรัก เขย่าหัวใจโคลงเคลง
เพราะชีวิตยังต้องดำเนิน
เราสนุกครามครัน "ที่จะรัก"


มันถึงเวลาแล้วที่จะ "รัก"

ถึงเวลาสำหรับมิตรภาพ และการผจญภัย
เมื่อมันมาแล้วก็ไป
ไม่ไหวที่จะมัวนั่งคิดถึงความรวดร้าวที่เขาทำ

แด่ความรักเซ่นเวลา
มันดูเหมือนยาวแต่ก็สั้น
อมตะนิรันดร์ พอที่จะไม่ลืม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น