วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555

鄧麗君 ~ 忘記他 Teresa Teng - Mong Gei Ta (Forget Him) ลืมเขาซะ


忘記他 等於忘掉了一切 
To forget him is the same as forgetting everything,
(Mong Gei Ta, Dun Yu Mong Dil Liu Yat Chai)


等於將方和向拋掉 
Losing all senses of direction
(Dun Yu Cheun Fong Wo Heun Pow Dil)

遺失了自己 
And losing oneself.
(Wai Suc Liu Chi Gei)

忘記他 等於忘盡了歡喜 
To forget him, is the same as forgetting all happiness,
(Mong Gei Ta, Dun Yu Mong Chuen Liu Foon Hai)

等於將心靈也鎖住 
Locking heart and soul,
(Dun Yu Cheun Sum Ning Yea Saw Chu)

同苦痛一起 
Together with pain.
(Tun Fu Toon Yat Hey)

從來只有他 
It has always been only he
(Chung Loy Tze Yau Ta)

可以令我欣賞自己 
Whom can make me appreciate myself
(Ho Yi Ning Gho Yua sheun Chi Gei)

更能讓我去用愛 
And allow me to use love
(Gun Nun Yeun Gho Hui Yun Ai)

將一切平凡事 變得美麗 
To change common things into something beautiful.
(Chuen Yat Chai Ping Fan See Bin Duc Mei Lai)

忘記他 怎麼忘記得起 
To forget him. How can I do that ever?
(Mong Gei Ta, Chum Mo Mong Gei Duc Hey)

銘心刻骨來永久記住 
He has been engraved in my heart and inscribed in my bones to forever be remembered
(Ming Sum Huk Gwun Loi Wing Kow Gei Chui)

從此永無盡期 
From here to eternity.
(Chun Chi Wing Mo Jang Kay)


ให้ลืมเขานั้น ยากเหมือน ลืมทุกสิ่ง
ลืมความจริง ปราศจาก ซึ่งความฝัน
 ไร้ตัวตนความรู้สึก ที่เกี่ยวพัน
ไร้วานวันจะเดินก้าว เศร้าหัวใจ

ให้ลืมเขาเหมือนลืม ซึ่งความสุข
เปรียบเหมือนคุก ขังใจ ไร้จุดหมาย
มีแค่เพื่อนคนเดียว ไม่เดียวดาย
ความเจ็บช้ำระกำใจ รวดร้าว - ทรมาน

มีแต่เขาคนเดียว และเท่านั้น
สร้างพลัง อารมณ์ รักมั่นหมาย
ในชีวิตเธอคือหนึ่ง ในกายใจ
ให้ฉันรู้ความหมาย ของตัวเอง

เธอเท่านั้นคนเดียวที่จะเปลี่ยน
ระบายเขียนความสวย เติมความใส
จะลืมเขา ทิ้งเขา ออกจากใจ?
ใช่จะง่าย ลืมเขา เราลืมตน

เมื่อความรัก รักฝังปัก ตรึงดวงจิต
รักลิขิตฝังกระดูก เปรียบรักหมาย
รักนิรันดร์ รักเสมอ จนวันตาย
ตลอดไป รักเธอ ตลอดกาล
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น