วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555

Gary jules-The Old Days Are Gone แปล วันเก่าผ่านไป - เอมิลี่Old days and memories are calling you now
To glories that you never knew
Some things are better remembered somehow
The old days are gone, hallelujah.

Out in the country, the fourth of July
Searching for something to save
Something to bury, something to fly
The old days are gone, hallelujah.

Way over the water
Tomorrow is coming to you
In the old days you held it in the palm of your hand
The old days are gone, hallelujah.

Way over the water
Way over the edge
In the old days we had it all figured out
The old days are gone, hallelujah.

Fixing your coffee and shining your shoes
Praying for somewhere to go
In the old days your somewheres were chosen for you
The old days are gone, hallelujah.

The old days are gone, hallelujah.
Hallelujah.วันเก่ากับความทรงจำจางๆ หวนรำลึก

ให้รู้สึกอิ่มปรีมิรู้หาย

กับบางสิ่งจดจำมิรู้คลาย

กับวันเก่าที่หายไป

"ฮาเลลูยา"


ออกจากอรัญเขต ล่วงสี่ กรกฏา

พาเสาะหาบางสิ่ง เพื่อบันทึก

ซึ่งก็ถูกสึกกลบ เหมือนบินหาย

วันเก่าๆ ล่วงเลยผ่านพาไป

"ฮาเลลูยา" 


เส้นทางน้ำตามกระแส วารีผ่าน

พัดวันวานผ่านรุ่ง พรุ่งสดใส

เก็บวันเก่ากำแน่น จำใส่ใจ

และผ่านไปเป็นวันเก่า 

"ฮาเลลูยา" 


สิ้นทางวารีล่อง  สิ้นส่องแล้วจุดหมาย

วันวานล่วงเลยไป  ระลึกได้ซึ่งบทเรียน 

และวันเวียนก็ล่วงผ่าน

"ฮาเลลูยา" 


ปรับแต่งรสกาแฟ ผลัดแพรรองเท้าใส

พร้อมเดินก้าวต่อไป

วันเก่าใหม่ ผ่านไป อนิจจัง

อดีตจะล่วงผ่าน กับวันวานที่เลือกสรร

สรรพสิ่งสารพัน จดจำจาร และผ่านไป

"ฮาเลลูยา" 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น