วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

GENTLE STORM - แปล ไม่รู้เรื่องเลย ฮาฮา

GENTLE STORMI can't rest my case
Important things do get erased
A backup plan is wise
Magnetic fields can destroy a device

I miss your gentle magnetic storm
There ain't no backup, decent backup
Excite me with your storm

Whenever you type, you are always so devoted
To the digital life
0-0-1-0 encoded

I miss your gentle magnetic storm
There ain't no backup, decent backup
Excite me with your storm

...................................................

ฉันไม่สามารถ ปล่อยวาง
สิ่งสำคัญยิ่ง กำลังจะหายไป 
คงไม่สามารถปลดปลง ไม่
แรงดึงดูด อภิรมณ์  กำลังจะพังทลาย

ฉันคิดถึงความอ่อนโยน อันเสมือนแรงดึงดูด
สมอง ไร้ซึ่่่งการสำรองข้อมูล- ไว้ดีพอ
บันดานดล หมุนสู่ สนามอารมณ์

เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพิมพ์ จะอุทิศ สู่โลกติจิตอล
ตามด้วยระหัส 0 0 1 0 

 ฉันคิดถึงความอ่อนโยน อันเสมือนแรงดึงดูด
สมอง ไร้ซึ่่่งการสำรองข้อมูลในด้านมืด - ฉันมีแต่ด้านสว่าง
บันดานดล หมุนสู่ สนามอารมณ์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น